Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Η προς δοκιμήν πλαξ εν τω εργοστάσιω του Γκρούζων] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF