Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Ο Άτταλος προσφέρων θυσίας τη Αθηνά] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF