Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Η κολυμβητική εν Βενετία] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF