Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Η απονάρκωσις των φυτών Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF