Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Η Θουσνκάδα παραδιδόμενη υπό του πατρός Σεγέστου τω Γερμανικώ] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF