Τεύχος 15-16 (Έτος Γ’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Ελληνική δραματική ποίησις
Ι. Σ. Κρασσάς
PDF
σελ. 385-391
Λόγος του φιλολογικού συλλόγου ο Παρνασσός τη 4 Φεβρουαρίου 1869
Ν. Δ. Λεβίδης
PDF
σελ. 391-396
Ολίγα τινα περί Λέσβου
Σ. Α. Αναγνώστου
PDF
σελ. 396-403
Ανδρογυναικομαχία
Π. Δ. Ζάνος
PDF
σελ. 404-416
Ιστορία φυτών: εμπορικών και βιομηχανικών
Θεόδωρος Γ. Ορφανίδης
PDF
σελ. 416-419
Ανθών
Ευριπίδης, P. De Kock, V. Hego
PDF
σελ. 420
Περί του νομισματικού συστήματος των Σινών - Περί των παιγνιοχάρτων
Γ.Π.Ν.
PDF
σελ. 420-421
Ποίησις: η αποφασή μου
Γ. Ν. Πιλάβιος
PDF
σελ. 422
Ποίησις: ο πρώτος έρως
Θελξίων
PDF
σελ. 422
[Εικόνα - Πανδαισία]
PDF
σελ. 422
Εταιρίαι και σύλλογοι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 422-424
Σπουδαίον παρόραμα του παρόντος φυλλαδίω
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 424
Λύσις του εν τω ΙΓ` και ΙΔ` φυλλαδίω αινίγματος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 424
Λύσις του εν τω αυτώ φυλλαδίω γρίφου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 424
Γρίφος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 424