Τεύχος 8-9 (Έτος Γ’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Η χριστιανική ευγένια προς το φρόνημα των πρώτων χριστιανών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 121-127
Έκθεσις περί του σεισμού του γενομένου την 20 Ιουλίου (1 Αυγούστου)
[Ανωνύμως], Μητσόπουλος Ηρ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 127-133
Αμέρικος Βεσπούκιος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 133-135
Η διάτρησις του Κενίσιου όρους
Μιχ. Π. Λάμπρος
PDF
σελ. 135-233
Βιογραφικά τινα περί Τάσσου
Περικλής Κ. Ναούμ
PDF
σελ. 233-236
Ουδέποτε υπήρξε Ναπολέων
Κ. Ι. Λαζαρίδης
PDF
σελ. 236-240
Οικογένεια Λαμβέρτου
Λέων Γοζλάν
PDF
σελ. 240-248
Η λύκαινα του Ρωμύλου
Α. Ι. Ολύμπιος
PDF
σελ. 249-251
Τα ρωμαντικά δράματα (Παρωδία)
Βέρος
PDF
σελ. 251-262
Η τάφρος της όρνιθος (Γερμανική παράδοσις)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 263-265
Βιογραφικά παράδοξα: σωματικαί ελλείψεις επισήμων τινών προσώπων
Ludovic Lenane
PDF
σελ. 265-266
Ανθών
Σοφοκλής, Γ. Ζαλοκώστας, Δ. Ν. Βερναρδάκης
PDF
σελ. 267
Σύγχρονα επεισόδια του Γαλλοπρωσσικού πολέμου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 267-268
Ποίησις: τινα ηγάπησα
Σπυρίδων Π. Λάμπρος
PDF
σελ. 269
Ποίησις: η ερωτοτρόπος
Μ. Μ. Παππάς
PDF
σελ. 269-270
Ποίησις: υπό την εικόνα της Παναγίας
Φαίδων
PDF
σελ. 270
[Εικόνα - Πανδαισία]
PDF
σελ. 270
Στατιστικαί - Φιλολογικός και επιστημονικός κόσμος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 270-272
Λύσις του εν τω ΣΤ` και Ζ` φυλλαδίω αινίγματος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 272
Αίνιγμα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 272
Γρίφος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 272