Τεύχος 11 (Έτος Α’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Οι εν Ρώμη μονομάχοι
Θ.
PDF
σελ. 297-302
Φυσικαί μελέται: ηλεκτρισμού παράδοξα
Μιχ. Π. Λάμπρος
PDF
σελ. 302-304
Αλέξανδρος Βόλτας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 304-308
[Εικόνα - Αλέξανδρος Βόλτας]
PDF
σελ. 305
Ο λόρδος των νήσων (1307-1314)
Βάλτερ Σκοττ, Αντωνιάδης Θ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 308-313
Η βιβλιοποιια
Κομποθέκρας Δ.Ι. (μτφρ.)
PDF
σελ. 313-315
Γενική της Γερμανίας έποψις
Ζερβός Γ. Α. (μτφρ.)
PDF
σελ. 315
Άννα η Βρετανή
Ν.
PDF
σελ. 316
Η ανατολή του ηλίου εις το Σούνιον
Ανεμος
PDF
σελ. 316-319
Φιλολογικά: η πρώτη έκδοσις του Ερωτόκριτου
Ι. Π. Γκινάκας
PDF
σελ. 319-322
Ποικίλα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 322-323
Ποίησις: η κόρη και ο κόρος
Ω.
PDF
σελ. 323-324
Ποίησις: ο πυργίτης
Σπυρίδων Π. Λάμπρος
PDF
σελ. 324
Ποίησις: μήτηρ και κόρη
Ιω. Καμ.
PDF
σελ. 324-325
Ποίησις: δώρον πρωτοχρονιάς
Ι.Κ.Τ.
PDF
σελ. 325
Πανδαισία
Μ.Π.Λ.
PDF
σελ. 326-328
Λύσις του εν τω προηγουμένω φυλλαδίω γρίφου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 328
Αίνιγμα
Μ.Β.
PDF
σελ. 328
Γρίφος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 328