Τεύχος 8 (Έτος Α’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Η νήσος Καπρέα ή αι αισχρότητες και ωμότητες του Τιβερίου
Beulé, Σ. Λ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 225-228
Μένανδρος ο κωμικός
Ιω. Καμ.
PDF
σελ. 228-233
Αρόλδος ο αδάμαστος (800-900)
Βάλτερ Σκοττ, Αντωνιάδης Θ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 233-237
[Εικόνα - Ο Αρόλδος και η Εϋβήρ]
PDF
σελ. 236
Περί δύο όφεων
Κ. Σάθας
PDF
σελ. 237-239
Ο λόρδος των νήσων (1307-1314)
Βάλτερ Σκοττ, Αντωνιάδης Θ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 239-244
Π. Συνοδινός
Β.
PDF
σελ. 244-246
Η υδροφοβία
Κομποθέκρας Δ.Ι. (μτφρ.)
PDF
σελ. 246
Αποφθέγματα
Goethe
PDF
σελ. 246
[Εικόνα - Ιάκωβος Αραγώ]
PDF
σελ. 247
[Άτιτλο]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 247
Φραγκίσκος Αραγώ
Ιω. Καμ.
PDF
σελ. 247-250
Ποίησις: διατί;
Ιω. Καμ.
PDF
σελ. 250
Ποίησις: ελεγείον εις τον θάνατον της Μαρίας Χ. Σαϊπά αποθανούσης εν Λαμία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 250
Ποίησις: οίμοι
Γ.Φ.
PDF
σελ. 251
Δημοτική ποίησις
Μ.Α.
PDF
σελ. 251
Ο απολωλώς παράδεισος (Εποποιια εις βιβλία δώδεκα)
Μίλτων, Νικολάου Ι. (μτφρ.)
PDF
σελ. 251-256
Παλαιοί λογαριασμοί: λύσις του εν τω Ε΄ φυλλαδίω αινίγματος, λύσις του εν τω Ε΄ φυλλαδίω γρίφου, λύσις του εν τω Στ΄ φυλλαδίω γρίφου, λύσις του εν τω Ζ΄ φυλλαδίω γρίφου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 256
Αίνιγμα
Ι.
PDF
σελ. 256
Γρίφος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 256