Τεύχος 4 (Έτος Α’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Περί του πλανητικού συστήματος
Δ. Κ. Κοκκίδης
PDF
σελ. 97-101
Φρειδερίκος και Βερνερέττα
Alfred De Musset, Ι. Κ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 101-108
Πολυτέλεια
Π. Κανελίδης
PDF
σελ. 108-111
Περί Αβυσσινίας
Μιχ. Π. Λάμπρος
PDF
σελ. 111-115
Ο αισχυντήλος (Επιστολή)
Δ.Ι.Κ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 115-118
Επεισόδιον του πολέμου των δύο ρόδων
Αντωνιάδου Καλλιρόη (μτφρ.)
PDF
σελ. 118-122
[Εικόνα - Η Μαργαρίτα του Ανζού μετά του υιού αυτής]
PDF
σελ. 120
Αθύρματα
Ιω. Καμ.
PDF
σελ. 122-125
Ποίησις
Θαλής Αντωνιάδης
PDF
σελ. 125-128
Λύσις του εν τω Β΄ φυλλαδίω αινίγματος και της εν τω Γ΄ δοθείσης λύσεως αυτού
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 128
Λύσις του εν τω Γ΄ φυλλαδίω αινίγματος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 128
Αίνιγμα
Σ.
PDF
σελ. 128
Γρίφος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 128