Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Έκθεσις περί του σεισμού του γενομένου την 20 Ιουλίου (1 Αυγούστου) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF