Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Έλεγχος των βραβευθεισών και επαινεσθεισών μαθητριών κατά το σχολικόν έτος 1869-1870 Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF