Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Έκθεσις των του ελληνικού παρθεναγωγείου κατά το λήγον σχολικόν έτος 1869-1870 Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF