Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Έκθεσις περί των διαττόντων αστέρων της 1-2 Νοεμβρίου 1869 Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF