Τεύχος 13 (Έτος Β΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Ανακοίνωση]
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Περί της πνευματικής αγωγής των παιδιών
Στηλ
PDF
σελ. 4-9
Καλαί τέχναι: λιθογραφία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 9-13
[Ανακοίνωση]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 3-4
Περί της πνευματικής αγωγής των παιδιών
Στηλ
PDF
σελ. 4-9
Καλαί τέχναι: λιθογραφία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 9-13
Ο αμίαντος. Το ήλεκτρον
Γεωγρ. Καπετανάκη
PDF
σελ. 13-15
Φυσική ιστορία: παρδαλίς ή πάνθηρ
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 15-16
Η ελληνική παιδεία
Κοραής
PDF
σελ. 16-17
Ο Βεσούβιος και η Αίτνη
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 17-20
Απλούστατα μαθήματα λογικής
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 20-24
Η σύστασις των ευρωπαίων εις τας Ανατολικάς Ινδίας: πορτογάλλοι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 24-27
Ποικίλα: του Γοττλεβέν το ανέκδοτον
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 27-32
Γνώμαι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 32