Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Ποικίλα: σύγκρισις του παρεληλυθότος μετά του παρόντος Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF