Τεύχος 1 (Έτος ΙΗ΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο τόμου 38]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα τόμου 38]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Τοπίον της Ιθάκης]
PDF
σελ. 1
[Άτιτλο]
Γρηγόριος Ξενόπουλος
PDF
σελ. 1-2
[Ανακοινώσεις]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 2
Το οκταήμερον
Γρηγόριος Ξενόπουλος
PDF
σελ. 2
Το νόσημα μιας βασιλίσσης παραμορφούμενον εν τη ιστορία
Αντ. Μηλιαράκης
PDF
σελ. 2-4
Ονειρον και ζωή
Μαυρίκιος Γιοκάι, Επ.Ν. (μτφρ.)
PDF
σελ. 4-5
[Εικόνα]
PDF
σελ. 4
[Περιεχόμενα Τεύχους 1]
PDF
σελ. 5
[Ανακοινώσεις]
PDF
σελ. 5
Τα όνειρα και τα έργα: το παράπονο του δέντρου
Κωστής Παλαμάς
PDF
σελ. 6
Υγεία και υγιεινή
Δρ.
PDF
σελ. 6-7
Ανοικτά γράμματα
Γιάννης
PDF
σελ. 7
Επιστημονικά ανάλεκτα
Ρ.
PDF
σελ. 7
Εκ του Αστεροσκοπείου: ο ουρανός του Ιανουαρίου 1895 - Πλανήται
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 7
Χρονικά
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 7-8
Ζητήματα και ερωτήσεις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 8
[Εικόνα]
PDF
σελ. 8
Δάνειον πνεύμα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 8
Η αλληλογραφία μας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 8
[Ανακοινώσεις]
PDF
σελ. 8