Τεύχος 26 (Έτος Α)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Επιστολή προς τον κ. Βιεναμίν Ουέβ και αποστολή διά αυτής δέκα χρυσών Λουδοβικείων
Φραγκλίνος, Σ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 401-402
Περί αληθείας
Ε. Α. Σίνος
PDF
σελ. 402-407
Χρήσις του χρόνου κατά τας διακοπάς (Ομιλία του Εδ. Λαβουλαί γενομένη εν τινί εκπαιδευτηρίω των Βερσαλλιών κατά την διανομήν των βραβείων)
Εδ. Λαβουλαί
PDF
σελ. 407-411
Περί του ογκομέτρου ή ψυχομέτρου του D. Mosso
Θ. Δε Χελδράϊχ
PDF
σελ. 412-414
Η εορτή του Αγίου Ιωάννου
[Ανωνύμως], Ν.Γ.Π. (μτφρ.)
PDF
σελ. 414-415
Λύσις διαλεκτικών αποριών: ου παντός πλειν εις Κόρινθον
Α.Σ.Β.
PDF
σελ. 415-416
΄Εν όνειρον
Δ.
PDF
σελ. 416
Η διανομή της γης
Schiller
PDF
σελ. 416
Αλήθειαι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 416
Οικιακή οικονομία: μυιών εξάλειψις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 416