Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Περί της μητρικής αγάπης των ζώων Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF