Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Επιστημονικά ανάλεκτα: νέος τρόπος προς παλαίωσιν του γνησίου κονιάκ εντός ολίγων ωρών Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF