Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Επίδρασις του χαρακτήρος Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF