Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Σφραγίς της Δημογεροντίας της επαρχ. Τήνου επί επαναστάσεως Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF