Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Ακρόπρωρον του πρώτου ατμοπλοίου «Καρτερίας» του Άστιγγος] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF