Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Απέθηκε την αιμάσσουσα κεφαλήν επί του γραφείου του κόμητος] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF