Επικοινωνία

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Δέσποινα Γκόγκου
Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Τηλέφωνο 2610969626

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Παναγιώτης Γεωργίου
Τηλέφωνο 2610969623