Σχετικά με το περιοδικό

Πολιτική ανοικτής πρόσβασης

Το συγκεκριμένο περιοδικό παρέχει άμεση ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό του υποστηρίζοντας την αρχή της υποστήριξης της παγκόσμιας ανταλλαγής γνώσεων καθιστώντας διαθέσιμη ελεύθερα στο κοινό τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας.

Sponsors

Η ψηφιοποίηση και ευρετηρίαση του περιοδικού υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεχούς δράσης εμπλουτισμού της ψηφιακής συλλογής "Πλειάς" από την ΒΚΠ.

Συντελεστής

Η ΒΚΠ ευχαριστεί θερμά τη Βιβλιοθήκη της Βουλής για την ευγενική παραχώρηση του ψηφιοποιημένου υλικού προκειμένου να ενταχτεί στην ψηφιακή συλλογή «Πλειάς». Ευχαριστεί επίσης το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.) για την προθυμία του να μας παραχωρήσει τα τεύχη που απουσίαζαν από την συλλογή της Βιβλιοθήκης της Βουλής προκειμένου’  να ψηφιοποιηθούν και να δημιουργηθεί μία συλλογή ολοκληρωμένη και τον κύριο Νίκο Σαραντάκο για την αποστολή σελίδων από το αρχείο του. Κάποιες σελίδες προέρχονται από επιτόπια φωτογράφηση στο Ε.Λ.Ι.Α., δυστυχώς χαμηλής ποιότητας, αλλά σκοπός μας είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πληροφόρηση στους χρήστες, καλύπτοντας με όποιο τρόπο τα κενά σε περιεχόμενο.

’ 

Ιστορικό περιοδικού

Αρχές ευρετηρίασης

Στην καταγραφή τηρείται η ορθογραφία του περιοδικού, παρόλο που σε σημεία μπορεί να ξενίζει το σημερινό αναγνώστη, όπως είναι η χρήση του άρθρου Ë‚η> για την ονομαστική πληθυντικού ουσιαστικών θηλυκού γένους - δεν έχει τηρηθεί όμως ο τονισμός. Όσον αφορά τα ονόματα προσώπων, αναγράφονται ακριβώς όπως εμφανίζονται στο κείμενο, ακόμη κι όταν υπάρχει τυπογραφικό λάθος. Παρόλα αυτά, έχουν συμπεριληφθεί οι καθιερωμένοι όροι για τα ονόματα των συντελεστών (βάσει τεσσάρων καταλόγων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας, της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου και του συλλογικού καταλόγου WorldCat), καθώς παρατηρείται μεγάλη ασυνέπεια του περιοδικού στην απόδοση και γραφή των ονομάτων, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη διασπορά της πληροφορίας. Το ίδιο ισχύει για τα ψευδώνυμα — όπου ήταν δυνατόν να ταυτιστούν.