Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γεννάδιος, Αναστάσιος

  • Τεύχος 29 (Έτος Γ) - Περιεχόμενα
    Επί τη εβδομηκονταετηρίδι της ελληνικής επαναστάσεως προσφωνείται τω καλώ Έλληνι και πολίτη και χριστιανώ Φ. Παρασκευαίδι
    Λεπτομέρειες  PDF