Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Στρατηγόπουλος Ι. (μτφρ.),