Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Θεοχάρης Κωνστ. Π. (μτφρ.),