Τεύχος 13 (Έτος Δ)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εικόνα - Ζωικός μαγνητισμος, υπνωτισμός, πνευματισμός: επί τη παρουσία κιτρίνης σφαίρας]
PDF
σελ. 141
[Εικόνα - Ζωικός μαγνητισμός, υπνωτισμός, πνευματισμός: υπερδιέγερσις νευρομυϊκή]
PDF
σελ. 141
[Εικόνα - Ζωικός μαγνητισμός, υπνωτισμός, πνευματισμός: επί τη παρουσία σφαίρας ερυθράς ή κυανής]
PDF
σελ. 141
[Εικόνα - Ζωικός μαγνητισμός, υπνωτισμός, πνευματισμός: εν καταληψία εις τιτανικήν σύσπασιν]
PDF
σελ. 141
Ζωικός μαγνητισμός - υπνωτισμός - πνευματισμός
Ν. Καλλικούνης
PDF
σελ. 142-144
Ειδύλλιον Γ΄: αίπολος ή Αμαρυλλίς ή κωμαστής
Θεόκριτος, Δάμων (μτφρ.)
PDF
σελ. 144
Περί της περιποιήσεως των χειρών
Βενιζέλος Ε. Θ. (μτφρ)
PDF
σελ.145
[Άτιτλο]
Φοντενέλλος
PDF
σελ. 145
Κυνός εκδίκησις
Ασω... (μτφρ.)
PDF
σελ. 145-148
[Εικόνα - Μωχάμετ Τεουφίκ, ο αποθανών Χεδίβης της Αιγύπτου]
PDF
σελ. 146
[Εικόνα - Αββάς Χελμή πασσάς, ο νέος Χεδίβης της Αιγύπτου]
PDF
σελ. 146
[Εικόνα - Ο δουξ της Κλαρεντίας]
PDF
σελ. 147
[Εικόνα - Γκυ δε Μωπασσάν]
PDF
σελ. 147
[Εικόνα - Η πριγκίπισσα του Τεκ]
PDF
σελ. 147
[Εικόνα - Κ.Η. Πολυγένης]
PDF
σελ. 147
[Εικόνα - Ηρακλής Μητσόπουλος]
PDF
σελ. 147
[Εικόνα - Ελλάς: το εθνικόν Πανεπιστήμιον, εκ φωτογραφίας Κ. Δημητρίου]
PDF
σελ. 147
Προσοχή εις τα λεγόμενα κονιάκ
Ο. Α. Ρουσόπουλος
PDF
σελ. 148
Λόγος και σιγή
Κωνσταντίνος Φ. Καβάφης
PDF
σελ. 148
Η σημαία του Β΄ Συντάγματος (Διήγημα)
Henri Conti, Θεοχάρης Κωνστ. Π. (μτφρ.)
PDF
σελ. 149-151
Εικόνες: Γκυ δε Μωπασσάν
Ναγ
PDF
σελ. 151
Εικόνες: Μωχάμετ Τεουφίκ
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 151-152
Εικόνες: Ο δουξ της Κλαρεντίας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 152
Εικόνες: Εθνικόν Πανεπιστήμιον
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 152
Γράμματα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 152
[Ανακοίνωση: διά τους εν Μυτιλήνη]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 152
Απαραίτητοι δηλώσεις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 152