Τεύχος 5 (Έτος Α)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εικόνα - Δημήτριος Σκαλιστήρης]
PDF
σελ. 65
Εν μάγον όνειρον
Marc Constantain, Στρατηγόπουλος Ι. (μτφρ.)
PDF
σελ. 66-67
Ιωάννης ο ακτήμων
Κ. Νεστορίδης
PDF
σελ. 68-70
[Εικόνα - Ιωάννης ο βασιλεύς της Αγγλίας, ταπεινούμενος ενώπιον του Πανδόλφου, επιτρόπου του πάπα]
PDF
σελ. 68
[Εικόνα - Ερείπια του εν Καιρω τζαμιού του σουλτάνου Ελ Χακέμ]
PDF
σελ. 69
Μύθος: όνος αλαζών
Παναγιώτης Ι. Φέρμπος
PDF
σελ. 70
Η γυμναστική
Π. Κ. Αποστολίδης
PDF
σελ. 71
Ιστορικαί αναμνήσεις: η εν Ναυπάκτω ναυμαχία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 71-74
[Εικόνα - Καλλιτεχνική έκθεσις των Παρισίων: ο ύπνος του Ιταλού ζωγράφου Fra Angelico]
PDF
σελ. 73
Juin (sonnet)
Selly Prudhomme
PDF
σελ. 74
Ερείπια του εν Καιρω τζαμιού του σουλτάνου Ελ Χακέμ]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 74
Fra Angelico
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 74-75
Ευγένιος Δελακροά
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 75
Ελληνική εκπαίδευσις: παρθεναγωγείον Χιλά
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 75-78
[Εικόνα - Ευγένιος Δελακροά]
PDF
σελ. 76
[Εικόνα - Ουίλλιαμ Σαιξπήρος]
PDF
σελ. 77
Ελληνικόν θέατρον
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 78-79
Εθνικός σύλλογος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 79
Ποικίλα: οι τρόποι του γελάν
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 80
Ποικίλα: πόσον διαρκεί η εγκυμοσύνη των ζώων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 80
Ποικίλα: αναμνήσεις εκ της πολιορκίας των Παρισίων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 80
Ποικίλα: η ηλικία των ανδρών της Γαλλικής Επαναστάσεως
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 80
Νέα βιβλία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 80