Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Ο περιηγητής: σκηναί διαλογικαί υπο Οκταβίου Φεγιέ Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF