Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Το τελευταίον παρθενικόν φίλημα, αντίγραφον της εικόνος H. Bocaerts] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF