Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Η πυρκαϊά της Θεσσαλονίκης, άποψις της πόλεως προ της καταστροφής] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF