Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Τα τελευταία φυσίγγια, σκηνή του γαλλογερμανικού πολέμου: υπεράσπισις οικίας περικυκλωμένης παρά του εχθρού. Καλλιτεχνική έκθεσις των Παρισίων, εικών του A. de Neuville] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF