Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Εικόνες και σκηναί: η θλίψις του Χαρμάρου Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF