Πρώτο ελεγείο του πρώτου βιβλίου του Αλβίου Τιβούλλου

Άλβιος Τίβουλλος, Γλαύκος Πόντιος (μτφρ.)

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών