Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Περί της περιποιήσεως των χειρών Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF