Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Ζωικός μαγνητισμος, υπνωτισμός, πνευματισμός: επί τη παρουσία κιτρίνης σφαίρας] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF