Τεύχος 19 (Έτος Γ΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Άρθρο του εκδότη
Η Διεύθυνσις της Αθηναιδος
PDF
σελ. 145
Ο αλέκτωρ
Κωνστ. Νεστορίδης
PDF
σελ. 145-147
[Εικόνα]
PDF
σελ. 147
[Εικόνα]
PDF
σελ. 147
Ο καταρράκτης του Ρήνου παρά την Σκαφουσίαν (Schaffhausen)
Φριδ Οφφμάννος (Hoffmann), Νεστορίδης Κωνστ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 147-148
[Εικόνα]
PDF
σελ. 148
Πρόχειρος θεραπευτική
Ι. Π. Πύρλας
PDF
σελ. 148-150
[Εικόνα - Λέων Γαμβέτας (Γεννηθείς την 30 Οκτωβρίου 1838)]
PDF
σελ. 149
Το βιβλίον της φύσεως: ζώα, προς τι ο ύπνος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 150-151
Προλήψεις ναυτών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 151
Ποικίλα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 151-152
Αίνιγμα ΙΓ΄
Γεωρ. Β. Μαρκέσης
PDF
σελ. 152
Προβλήματα
Ι. Λ. Γρηγοριάδης, Δ.Ρ.
PDF
σελ. 152
Γρίφος 8
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 152
Βιβλία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 152
Ειδοποιήσεις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 152