Τεύχος 3 (Έτος Γ΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Γερμανική Ελβετία
Δώρα Ιστριάς, Παππαδοπούλου Αρσινόη Γ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 17
Ιστορία της Ρωμουνίδιος Δαινα
Α.Γ.Π.
PDF
σελ. 17-20
[Εικόνα - Ο ηγεμών Μαχαρατζά Δουλήπ Σιγγ]
PDF
σελ. 20
Ο Βίκτωρ Εμμανουήλ
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 21-22
[Εικόνα]
PDF
σελ. 21
Ο ηγεμών Μαχαρατζά Δουλήπ Σιγγ
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 22-23
Το βιβλίον της φύσεως: ζώα, ο εγκέφαλος και τα νεύρα εν τοις ζώοις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 23-24
Ποικίλα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 24
Ο πταρμός
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 24
Επιστολαί προς την διεύθυνσιν
Γ.Ι. Γκολφινόπουλος
PDF
σελ. 24