Τεύχος 5 (Έτος Β΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Άρθρο του εκδότη
Η Διεύθυνσις της Αθηναιδος
PDF
σελ.33
Εγχειρίδιον της παιδαγωγού: περί του σκοπού της αγωγής
Pape Carpentier, Γ.Α.Π. (μτφρ.)
PDF
σελ. 33-34
Η Βιρδώ και ο κύων αυτής
Κωνσταντινίδης Γ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 34-35
Εξ εβδομάδες εν Ιαπωνία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 35
Ο νέος πρόεδρος των Ην. Πολιτειών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 36-37
[Εικόνα]
PDF
σελ. 36
Λουδοβίκος Βεϋλλιώ
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 37
[Εικόνα - Λουδοβίκος Βεϋλλιώ]
PDF
σελ. 37
Φριτιόφ (Σκανδιναυική παράδοσις): ο αποχωρισμός
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 37
Φριτιόφ (Σκανδιναυική παράδοσις): συμβάντα του Φριτιόφ
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 37-38
[Εικόνα]
PDF
σελ. 37
Εις την θυγατέρα μου Ελένην (Ποίησις)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 38
Το βιβλίον της φύσεως: ζώα, η κυκλοφορία του αίματος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 38-39
Ποικίλα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 39-40
Λεξιγρίφος
Ελένη Δερέκα
PDF
σελ. 40
Γρίφος 3
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 40
Γνωστοποιήσεις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 40
Ειδοποιήσεις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 40