Τεύχος 4 (Έτος Β΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Άρθρο του εκδότη
Η Διεύθυνσις της Αθηναιδος
PDF
σελ. 25
Η Βιρδώ και ο κύων αυτής
Κωνσταντινίδης Γ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 25-26
Εξέτασις μιας κάμβης και ενός κιπρύνου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 26
Περίεργον ηλεκτρικόν φαινόμενον
Α. Κωνσταντινίδης
PDF
σελ. 27
Ο Μιδάτ πασάς
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 28
[Εικόνα]
PDF
σελ. 28
Ιωσήφ Χάϋδν
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 28-31
[Εικόνα - Ιωσήφ Χάϋδν]
PDF
σελ. 29
Το βιβλίον της φύσεως: ζώα, πλείονα περί οδόντων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 31-32
[Εικόνα]
PDF
σελ. 32
Ποικίλα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 32
Γρίφος 2
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 32