Τεύχος 12 (Έτος Α΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Άρθρο του εκδότη
Η Διεύθυνσις της Αθηναιδος
PDF
σελ. 93-94
Βραχέα τινά περί των διαφόρων μέσων του φωτισμού: αεριόμετρον, αίτια της λάμψεως του φωταερίου, φωταέριον κομιστόν, στεατικός κηρός, σύνθεσις του στεατικού κηρού, κατασκευή του στεατικού οξέος
Α. Κωνσταντινίδης
PDF
σελ. 94-95
[Εικόνα]
PDF
σελ. 94
Εξ εβδομάδες εν Ιαπωνία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 95-98
[Εικόνα]
PDF
σελ. 96
[Εικόνα]
PDF
σελ.97
Αρχαιολογικαί ανακαλύψεις εν Κύπρω
Πετρούβιος
PDF
σελ. 98
Το βιβλίον της φύσεως: ζώα, έτερα εκ του αίματος γινόμενα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 98-99
Η συναυλία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 99-100
Ποικίλα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 100
Κινέζικη παραβολή
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 100-101
Παροιμιακαί εκφράσεις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 101
Προβλήματα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 101
Ο τύπος περί της Αθηναιδος
PDF
χωρίς σελ/μηση
Γαλλικά και αγγλικά περιοδικά των νέων και των παίδων
PDF
χωρίς σελ/μηση