Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Περί της διατάξεως του γάμου και περί του τρόπου δι’ ου επιτελείται άχρι σήμερον εν Ανατολή Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF