Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Το βιβλίον της φύσεως: ζώα, η μήτηρ γη Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF