Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Τυφλή, κωφή, άλαλος, βλέπουσα, ακούοσα και ομιλούσα Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF