Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Σύντομος καταστατική των εν Αθήναις αγαθοεργών καταστημάτων Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF