Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Εκθέτις η αντιπολίτευσις] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF