Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Επί τοις γεννεθλίοις του Άστεως] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF